warning: openlog() has been disabled for security reasons in /home/debet/public_html/modules/syslog/syslog.module on line 76.

разработка

Функции Web Service Дебет Плюс

Скачать: 

Основные функции для работы с сервером Debet Plus V12 выполняет служба DpWebService

Формы отчетности

Скачать: 

Установка формы

Работа с отчетностью

Редактирование формы

 1. Установка формы

Каждая форма отчетности в системе Дебет Плюс лежит в своей папке. Все папки хранятся в папкеrpt:DebetPlus/JDebet/rpt;в каждом модуле в папке rpt (JDebet/modules); в папке "Базы данных" в директорииsettings/rpt (например, DebetPlusV12/base/org1/settings/rpt).

Создание нового типа справочника аналитики

Скачать: 

 

Создание нового типа документов

Скачать: 

 

Для создания нового типа документов нам нужно выполнить действия, подобные тем, которые мы выполняли в статье «Создание нового типа справочника аналитики». Структура и названия файлов практически не отличаются, за исключением некоторых деталей, о которых поговорим позже. Не будем подробно останавливаться на описании файлов. Их коды можно найти в архиве. Просто в некоторых моментах опишем "Почему так?", "А почему такая разница?" и т.д.
 

Створення нового типу документів

Скачать: 

Для створення нового типу документів нам потрібно виконати дії, подібні до тих, які ми виконували в статті “Створення нового типу довідника”. Структура і назви файлів практично не відрізняються, за винятком деяких деталей, про які поговоримо пізніше. Не будемо детально зупинятись на описанні файлів. Їхні коди ви можете знайти в архіві. Просто в деяких моментах опишу “Чому воно так?” , “А чому така різниця?”, тощо.

Створення нового типу довідника аналітики

Скачать: 

Давайте якісно проаналізуємо попередню статтю (“Створення простого довідника”). В цій статті ми вирішили питання ведення реєстру комп'ютерів. Але чи повністю? Зрозуміло, що ПК має набагато більше характеристик, ніж ми передбачили. Це і список комплектуючих, і підключені до нього периферійні пристрої. Комплектуючі теж відрізняються своїми параметрами.

Очевидно, ці всі дані потрібно реєструвати в системі.

Створення простого довідника

Скачать: 

 

Коли ми навчились створювати таблиці баз даних, додаткові пункти меню ми можемо починати розробляти повноцінний програмний код, який може використовуватись в бухгалтерії чи складському обліку.

Создание простого справочника

Скачать: 

Когда мы научились создавать таблицы баз данных, дополнительные пункты меню, мы можем начинать разрабатывать полноценный программный код, который может использоваться в бухгалтерии или складском учете.

В этой статье мы попробуем создать простой справочник.