Формы отчетности

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (форма №2, 2012)скачать
РОЗРАХУНОК СПЛАТИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ СУБ'ЄКТОМ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА - ЮРИДИЧНОЮ ОСОБОЮскачать
БАЛАНС (форма №1, 2012)скачать
Податкова декларація платника єдиного податку - юридичної особи (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 21.12.2011 № 1688)скачать
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ. ФОРМА № 2скачать
2012 Додаток АМ до рядка 06.4.27 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 28.09.11 №1213)скачать
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА 2012скачать
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (ФІЗИЧНІ ОСОБИ)скачать
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА 2011скачать
Додаток СВ до рядка 05.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (Наказ ДПА України 28.02.2011 № 114)скачать
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ з податку на прибуток підприємства (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ ДПА України 28.02.2011 № 114)скачать
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ ДПА України 25.01.2011 № 41)скачать
ЗВІТ ПРО ОБСЯГИ РЕАЛІЗОВАНИХ ПОСЛУГскачать
Додаток1 - до податкової декларації платника єдиного податку - юридичної особи (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 21.12.2011 № 1688)скачать
2012 Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів 28.09.2011 № 1213)скачать
Додаток ВЗ до рядка 06.3 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (Наказ ДПА України 28.02.2011 № 114)скачать
2012 ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ з податку на прибуток підприємства (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 28.09.2011 № 1213)скачать
Додаток ЗВ до рядка 06.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (Наказ ДПА України 28.02.2011 № 114)скачать
Додаток АВ до рядка 06.2 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (Наказ ДПА України 28.02.2011 № 114)скачать
ЗВІТ СУБ'ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦТВА - ФІЗИЧНОІ ОСОБИ - ПЛАТНИКА ЄДИНОГО ПОДАТКУ (ДОДАТОК 3 ДО ПОРЯДКУ ВИДАЧІі СВІДОЦТВА ПРО СПЛАТУ ЄДИНОГО ПОДАТКУ)скачать
ЗВІТ ПРО ВНЕСКИ ТА ВИТРАТИ, ПОВ'ЯЗАНІ З СОЦ. СТРАХУВАННЯМ У ЗВ'ЯЗКУ З ТИМЧАС. ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ (2011)скачать
ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК КОМУНАЛЬНОГО ПОДАТКУскачать
Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (Наказ ДПА України 28.02.2011 № 114)скачать
2012 Додаток ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів 28.09.2011 № 1213)скачать
Додаток ІВ до рядка 06.5 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (Наказ ДПА України 28.02.2011 № 114)скачать
БАЛАНСскачать
Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця 3-тьої групи (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 21.12.2011 № 1688)скачать