Баланс. Форма № 1 - Просмотр

Скачать бланк: 

Бланк додатку до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" (форма № 1).

Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87 (зі змінами, внесеними Наказом Мінфіну від 09.12.2011 № 1591).