бланк

Реестр налоговых накладных. Полученные (2013)

Скачать бланк: 

Бланк реєстру виданих та отриманих податкових накладних (розділ II).

Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2012 № 1340.

Реестр налоговых накладных. Выданные + шапка (2013)

Скачать бланк: 

Бланк реєстру виданих та отриманих податкових накладних (титульний лист + розділ I).

Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2012 № 1340.

Авансовый отчет (2013) - Просмотр

Скачать бланк: 

Бланк звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт.

Наказ Міністерства фінансів України від 05.12.2012 р. № 1276.


Налоговая декларация по налогу на прибыль предприятия (2013) - Просмотр

Скачать бланк: 

Податкова декларація з податку на прибуток підприємства.

Наказ Міністерства фінансів України від 05.12.2012 № 1281.


Отчет о финансовых результатах. Форма № 2 (2013) - Просмотр

Скачать бланк: 

Бланк додатку до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" (форма № 2).

Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87 (зі змінами, внесеними Наказом Мінфіну від 09.12.2011 № 1591).

Форма №Ф14-ФСС з ТВП (2012) - Просмотр

Скачать бланк: 

Бланк звіту про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів оздоровлення (форма Ф14-ФСС з ТВП).

Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 17.09.2012 № 54.

Несчастный случай. Приложение №5 (2012) - Просмотр

Скачать бланк: 

Бланк відомості розроділу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за КВЕД.

Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 21.09.2012 № 32.

Отчет о принятых сотрудниках (форма № 5-ПН, обратн.сторона) - Просмотр

Скачать бланк: 

Отчет о принятых сотрудниках (форма № 5-ПН, титульн. лист) - Просмотр

Скачать бланк: 

Типовой договор - Просмотр

Скачать бланк: 

Бланк типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 529.