отчеты

Налоговая декларация по налогу на прибыль предприятия (2013) - Просмотр

Скачать бланк: 

Податкова декларація з податку на прибуток підприємства.

Наказ Міністерства фінансів України від 05.12.2012 № 1281.


Отчет о финансовых результатах. Форма № 2 (2013) - Просмотр

Скачать бланк: 

Бланк додатку до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" (форма № 2).

Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87 (зі змінами, внесеними Наказом Мінфіну від 09.12.2011 № 1591).

Форма №Ф14-ФСС з ТВП (2012) - Просмотр

Скачать бланк: 

Бланк звіту про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів оздоровлення (форма Ф14-ФСС з ТВП).

Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 17.09.2012 № 54.

Несчастный случай. Приложение №5 (2012) - Просмотр

Скачать бланк: 

Бланк відомості розроділу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за КВЕД.

Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 21.09.2012 № 32.

Несчастный случай. Приложение №5 (2011) - Просмотр

Скачать бланк: 

Отчет о финансовых результатах. Форма № 2 - Просмотр

Скачать бланк: 

Форма №Ф14-ФСС з ТВП - Просмотр

Скачать бланк: